Törőcsik Mária, Kuráth Gabriella, Barakonyi Károly, Hrubos Ildikó, Rechnitzer János, Dinya László, Pavluska Valéria, Fojtik János, Hetesi Erzsébet, Rekettye Gábor, Rappai Gábor, Piskóti István, Gáti József, Koczor Zoltán, Fábri György, Nagy Bálint, Tóth Ágnes, Alexandra Hroncova, Filep Bálint, Deés Szilvia, Illyés Ferenc, Domboróczky Zoltán, Szabó Matild, Vendler Balázs, Tencz Zsófia, Szontágh Krisztina, Nándori Emese
Szerkesztők
Törőcsik Mária a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán egyetemi tanár. Fő kutatási és oktatási területei a fogyasztói, vásárlói magatartás-elemzés, életstílus-kutatás, trendkutatás, személyiségmarketing. Marketingkutatási, marketingstratégiai döntés-előkészítési elemzéseket rendszeresen végez különféle cégek megbízásából. Két éven keresztül volt a PTE marketing rektorhelyettese, a Táncoló Egyetem és a Mandulavirágzási Tudományos Napok megálmodója. Hét szakkönyvet írt, szakfolyóiratokban gyakran jelennek meg cikkei, szakmai konferenciák aktív résztvevője. Külföldi egyetemeken több alkalommal járt ösztöndíjasként, valamint előadóként.
Kuráth Gabriella a Pécsi Tudományegyetem marketingvezetője. 15 éve foglalkozik felsőoktatási marketinggel. Munkája mellett 19 éve oktat felsőoktatási intézményben óraadóként. Fő kutatási, szakmai és oktatási területei a marketingtervezés, a marketingkutatás, valamint a marketingkommunikáció. 2007-ben PhD fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában, disszertációjának témája a Felsőoktatási intézmények vonzerőfejlesztése. Számos felsőoktatási marketinggel foglalkozó tanulmány szerzője, rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon. Az elmúlt kilenc évben három országos felsőoktatási marketing konferenciát szervezett munkatársaival.
Szerzők
Barakonyi Károly a Budapesti Műszaki Egyetemen 1962-ben villamosmérnöki, 1968-ban kitüntetéses gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1974-ben egyetemi doktori (MKKE), 1978-ban kandidátusi, 1988-ban akadémiai doktori fokozatot szerez. 1986-tól a Stratégiai Management Tanszék alapítója és vezetője. 1990-től két évig az USA-ban Soros, majd Fulbright Visiting Professor (University of Pennsylvania, Wharton School of Business), 1994 és 1997 között a Pécsi Tudományegyetem rektora. 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem másodállású professzora. 2008-tól a Pécsi Tudományegyetem Professor Emeritusa. Kutatási területei: stratégiai menedzsment, stratégiai döntések, vállalati kultúra, egyetemek menedzsmentje. 209 közleménye jelent meg, köztük 29 könyv. Az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottságának elnöke, tagja az MTA Gazdasági Minősítő Bizottságának, valamint EAIR, ASHE tudományos társaságok tagja.
Hrubos Ildikó szociológus 1969 óta a – jelenlegi nevén - Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, kutatója, (1997 óta egyetemi tanár, 2009 óta professor emerita). Korábban különböző egyetemi vezetői pozíciókat töltött be, volt dékánhelyettes, dékán, rektorhelyettes, jelenleg a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja ügyvezető igazgatója. A hazai szakmai közéletben az Educatio folyóirat szerkesztőbizottsága, az MTA Szociológiai Bizottsága és az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökségének tagjaként vesz részt. Az elmúlt két évtizedben fő kutatási témája a felsőoktatás. Elsősorban a felsőoktatás nemzetközi trendjeivel, a felsőoktatás intézményrendszerének a hallgatói létszámexpanzió következtében történt átalakulásával foglalkozik. Az európai felsőoktatási reform 1999-es beindítása óta az ún. bolognai folyamat történéseit, összefüggéseit kutatja.
Rechnitzer János közgazdász, egyetemi tanár a Széchenyi István Egyetemen. Ezt megelőzően a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, az MTA Dunántúli Tudományos Intézetében dolgozott, az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetének volt igazgatója, jelenleg tudományos tanácsadó. A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának volt dékánja, jelenleg általános és tudományos rektorhelyettes, valamint a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője. Az MTA Regionális Tudományos Bizottságának volt elnöke, a Tér és Társadalom főszerkesztője. Több mint 300 szakcikk szerzője, ebből 40 idegen nyelvű. Kutatási területe: innovációk térbeli terjedés, a területi tervezés rendszere, a városhálózat átalakulása, a tudás és a regionális fejlődés viszonya.
Dinya László a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola rektorhelyettese, a Marketing és Menedzsment Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, és egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. A menedzsment különböző területeit oktatja (stratégiai-, válság-, nonbusiness menedzsment) alap- és mesterszakokon. Az utóbbi évtizedben a fenntartható tudáshálózatok menedzsmentkihívásait kutatja, és klaszterek, szövetségek alapítójaként a gyakorlatban is műveli. Több mint 450 publikáció (köztük 90 idegen nyelvű) szerzője, hazai és nemzetközi kutatási projektek vezetője. Aaz MTA Marketingtudományi Bizottságának alelnöke, a Marketing Oktatók Klubjának elnöke. Több mint két évtizedes felsőoktatási intézményvezetői, felsőoktatási ágazatirányítási és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.
Pavluska Valéria egyetemi docens a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Közgazda diplomáját, doktori címét és PhD fokozatát a PTE Közgazdaságtudományi Karán, vállalati piacszervező szakközgazda végzettségét a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében szerezte. Több éven át dolgozott a Pécsi Tudományegyetem könyvtárában közgazdasági szakreferensként, majd szakkönyvtári vezetőként, 1994 óta az egyetem főállású oktatója. 1997-2003 között a jelenlegi PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar gazdasági igazgatóhelyettese, 2005-2008 között ugyanitt a Kultúratudományi Intézet tanszékvezetője. Oktatói, kutatói tevékenységének fő területei a marketing, a nonprofit szektor, a kultúra, illetve ezek találkozási pontjai, a nonprofit marketing, a kultúramarketing, az oktatási marketing. Egy könyvet, több könyvfejezetet, cikket és tanulmányt jelentetett meg ezekben a témákban Rendszeresen közreműködik nemzetközi kutatásokban. Több EU- projekt vezetője, résztvevője, a EUCEN főtitkára.
Fojtik János adjunktus a PTE KTK Gazdálkodástudományi Intézetében, az intézeti marketing tanszék vezetője. Egyetemi diplomát, doktori címet és fokozatot egyaránt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett. Kutatási területe elsősorban a marketing elmélete és története, a helymarketing és a nemzetközi marketing, mely témákban néhány könyve, valamint több tucat tanulmánya és cikke jelent meg. 1999-ben elnyerte a MMSZ MOK által megszavazott „Az év marketingpublikációja” díjat, 2010-ben pedig az MTA Marketingtudományi Bizottságának az év legjobb folyóiratcikke számára kiírt nívódíját. A felsőoktatásban eltöltött évtizedek alatt számos alap- és egyetemi szintű, valamint posztgraduális kurzust tervezett meg és oktatott végig magyar és angol nyelven. Magyarországon szerzőtársával az elsők között dolgozta ki a Marketing az interneten tárgy egyetemi oktatási programját 1999-ben. 2005-ben a PTE KTK angol nyelvű programjain megkapta „Az év oktatója" elismerést.
Hetesi Erzsébet a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1977-ben piacszervezési szakon szerzett diplomát, majd elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanár szakát. Több mint három évtizede oktat felsőfokú intézményben, a szegedi közgazdászképzésben 1996-tól óraadóként, majd 2002-től főállású docensként vesz részt. Marketinget, piackutatást és gazdaságszociológiát tanít. 2005-től dékán, 2010-től az Üzleti Tudományok Intézetének vezetője. Főbb kutatási területei a fogyasztói elégedettség és lojalitás, valamint a fogyasztásszociológia. Több szakmai szervezet tagja, rendszeresen publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban.
Rekettye Gábor egyetemi professzor a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Marketing tanszékén. Kinevezett félállású professzor a Szegedi Tudományegyetem GTK Üzleti Tudományok Intézetében. Okleveles közgazda, pályafutása során dolgozott iparvállalatnál, a külkereskedelemben, a külkereskedelmi diplomáciában és az egyetemi oktatásban. A tudomány kandidátusa, habilitált doktor, 2003-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. Munkásságát több szak- és tankönyv, illetve több mint 200 tudományos közlemény fémjelzi. A Marketing & Menedzsment tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. Több nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 2005-ben megválasztották a MTA-n működő Marketingtudományi Bizottság elnökének.
Rappai Gábor a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett közgazdász diplomát 1987-ben, azóta ott oktat, 1997 óta egyetemi docens beosztásban. Egyetemi doktori fokozatát 1989-ben szerezte meg, 1997 óta a közgazdaságtudományok kandidátusa, 2003-ban habilitált. Kutatási területe az statisztikai, illetve ökonometriai modellezés, különös tekintettel a pénzügyi idősorok elemzésére, illetve az okság-tesztekre; 7 szak-, illetve tankönyv szerzője, vagy társszerzője, 81 folyóiratcikke jelent meg, melyek közel egynegyede idegen nyelvű. 2000-ben Fényes Elek Emlékéremmel, 2009-ben Keleti Károly Emlékéremmel tüntették ki, 2002 és 2005 között Széchenyi István Ösztöndíjas volt. 1998 és 2005 között a PTE KTK dékánhelyettese, 2005 óta dékánja. Kari vezetőként, a PTE Szenátusának tagjaként, a Gazdasági Bizottság elnökeként több mint egy évtizede foglalkozik oktatás-finanszírozási, illetve teljesítmény-mérési kérdésekkel.
Piskóti István a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Marketing Intézet igazgatója, a marketing és turisztikai képzések, szakok felelőse, vezetője. Közgazdász diplomát és doktori címet Budapesten, a Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett. Tudományos fokozatot jelentő értekezését innováció-marketing témában 1993-ban védte meg. Fő kutatási területe a business marketing, valamint a régió- és településmarketing. E témákban széleskörű tanácsadási tevékenységet folytat, publikál. Pályafutása alatt mindvégig a Miskolci Egyetemen dolgozott, többször volt dékánhelyettes. 1997-99 között rektorhelyettesként, az országban először dolgozott az egyetem marketing, PR igazgatójaként. E területen több publikációt, konkrét szakmai stratégiát, programot készített, s vett részt nemzetközi PHARE-programban. A Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi Bizottságának alelnöke, az EMAC és az AIMPN nemzetközi szövetségek tagja, s részt vesz Magyar Marketing Szövetség elnökségének munkájában.
Gáti József az Óbudai Egyetem kancellárja 35 éves felsőoktatási oktatói munkássággal a háta mögött vállalkozott szerzőtársával a minőségirányítás és marketing összefüggéseinek bemutatására. Több mint negyedszázados intézményi és hazai felsőoktatási vezetői tapasztalatát ötvözi a minőségirányítás terén szerzett gyakorlatával. Ehhez az Óbudai Egyetem és a jogelőd Budapesti Műszaki Főiskola minőségirányítási rendszerének közel egy évtizeddel ezelőtti kidolgozása, bevezetése, tanúsítási eljárásai nagy segítséget adtak. Az egyetemen kialakított rendszer hatékony működését visszaigazolták a Felsőoktatási Minőségi Díj pályázatok eredményei: a Felsőoktatási Minőségi Díj bronz, ezüst fokozatának, majd a Felsőoktatási Minőségi Díjnak az elnyerése.
Koczor Zoltán főiskolai tanár, egyetemi docens, mérnök. Főiskolai oktatóként az ipar számára végzett kutatások során tapasztalta, hogy a leginnovatívabb ötletek sem válnak hasznossá, ha a szervezet és a benne zajló folyamatok alkalmatlanok a fejlődés befogadására, innen a minőségügyes kezdet. A marketing eszköztárát a minőségügy szemüvegen keresztül tanulmányozta. Az ipari, szolgáltatási, felsőoktatási minőségügy művelése során a 40-50 tanúsított szervezet, szakértések, felsőoktatási minőségdíj és különböző minőségértékelő szervezetekben kifejtett munka alapozta meg az elkészült minőségügyi köteteket.
Fábri György az ELTE habilitált egyetemi docense, szakterülete a tudománykommunikáció és felsőoktatás-elmélet. 1988-ban szerzett filozófiai diplomát az ELTE-n, ott volt tudományos ösztöndíjas, majd 1995-től 1999-ig az MTA Filozófiai Kutatóintézetének munkatársa. 1999-től 2010-ig a független felsőoktatási kutatásokat végző Universitas Press vezető elemzője. Szakmai kezdeményezései, kutatásai, publikációi témakörei: felsőoktatási rangsorok, felsőoktatási menedzsment, a tudomány társadalmi percepciója, kutatás-menedzsment. Gyakorlati projekteket valósított meg ezen a területen, egyebek közt a Felvi-Univpress rangsor vezetőjeként (2002-2009), az MTA kommunikációs igazgatójaként (2000-2009), a Mindentudás Egyeteme szakmai vezetőjeként (2002-2008). 2010-től az ELTE közkapcsolati és kommunikációs rektorhelyettese.
Esettanulmányok szerzői
Nagy Bálint pályafutását az ELTE Jogtudományi Karának elvégzését követően 1985-ben a Malévnél kezdte. Tanult szakmáját nem gyakorolta, viszont elsők között foglalkozott Magyarországon professzionális marketinggel a gyakorlatban. 1991-ben elvállalta a BBDO amerikai reklámügynökség hazai megalapítását és vezetését. 1992-től közel négy évig az IBM magyarországi vállalatának marketingkommunikációs igazgatója volt. 1995-től a Matáv, majd Magyar Telekom csoport kommunikációs igazgatója. 2008-2009-ben a Vodafone kommunikációs igazgatója. 2009 júliusától az IBS (Nemzetközi Üzleti Főiskola) marketing tanszékének vezetője, ahol egyébként 1995 óta tanít. 2007 óta a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola állandó óraadója is. Több önálló kiadvány, tankönyvi fejezetet szerzője. Konferenciák gyakori előadója elsősorban kulturális marketing, márkastratégiai és vizuális arculati kérdésekben. A Magyar Reklámszövetség Elnökségének tagja.
Tóth Ágnes marketingtanácsadó, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola marketing- és kommunikációs igazgatója, ezt megelőzően 2007 és 2009 között a Kodolányi János Főiskolán töltötte be a marketingigazgató pozíciót. 10 éves felsőoktatási tapasztalattal rendelkezik. Kutatói és oktatói tevékenysége mellett korábban távoktatási programok fejlesztését koordinálta, doktori disszertációját a felsőoktatás-marketing témában írta. Alapvégzettségét tekintve matematika és informatika szakos tanár, valamint angol szakfordító. Számos nemzetközi és hazai szakmai kutatásban vett részt, eredményeit nemzetközi szinten is publikálta, több főiskolai jegyzet fűződik a nevéhez.
Alexandra Hroncova a Prágai Műszaki Egyetem marketingkommunikációs szakértője 2007 óta. Irányításával került megvalósításra a "Hét mesterlövész" című projekt. Korábban a versenyszférában dolgozott rendezvényszervezőként.
Filep Bálint egyetemi adjunktus a Széchenyi István Egyetem nemzetközi kapcsolatok és gazdálkodási szakán végezte tanulmányait, majd a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot. Disszertációjának témája: Városok és térségek versenyképessége. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségi tagjaként számos vezetőképző konferencián tartott különböző témákban előadást. 2002-2006 között delegált tagként segítette a civil szervezetek munkáját a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsban. 2004 óta oktat a Széchenyi István Egyetem Regionális és Közpolitikai Tanszékén.
Deés Szilvia a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Kereskedelem és Marketing tanszékének oktatója, az intézmény marketingvezetője. Kutatási területe a nonprofit- és a szolgáltatásmarketing egyes alrendszerei, elsősorban az oktatás és a kultúra. 2008 óta folytatja PhD tanulmányait a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.
Illyés Ferenc a Modern Üzleti Tudományok Székelyudvarhelyi Tagozatának marketing- és tanulmányi igazgatója, aki jelentős szerepet töltött be a határon túli magyar nyelvű közgazdászképzés meghonosításában. PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában szerzett abszolutóriumot, kutatási területe a székelyföldi gazdaságfejlesztés.
Domboróczky Zoltán üzemgazdász, közgazdász, közgazdasági szakokleveles marketingmenedzser, MBA. Diplomáit a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerezte. Szakmai pályafutását a Magyar Honvédségben kezdte. Több mint egy évtizede tevékenykedik a felsőoktatásban, mint oktató. Kezdetben a Dunaújvárosi Főiskola Közgazdasági Intézetében, napjainkban a kalocsai székhelyű Tomori Pál Főiskola Marketing és Menedzsment tanszékén, ahol főiskolai docens. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának végzős hallgatója.
Szabó Matild okleveles közgazdász diplomát szerzett 2005-ben. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, EU és Magyarország regionális politikája szakirányon végezte. Jelenleg ugyanitt a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola hallgatója. Az egyetemi oklevél megszerzését követően a kalocsai székhelyű Tomori Pál Főiskola Gazdaságtudományi és Módszertan tanszékén kezdte meg felsőoktatási tevékenységét, főiskolai tanársegédként. Oktatott tárgyai: Marketing, Marketing esettanulmányok, Marketingkommunikáció.
Vendler Balázs a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte pedagógus diplomáját. 1995 óta foglalkozik marketingprojektek tervezésével. Több mint tíz éve megalapította a MarkCon Csoportot, mely családi vállalkozásból a régió egyik legnagyobb kommunikációs ügynökségévé fejlődött. Számos informatikai termék kifejlesztése köthető munkájához, melyek közül az egyik legsikeresebb a BLOOMsys szimulációs rendszer. A program innovációs tartalmát számos országos és helyi díj bizonyítja: a Pécsi Tudományegyetemmel közösen lebonyolított felsőoktatási toborzó játék 2009-ben bekerült az Európai Unió Kreativitás és Innováció Évének hivatalos hazai programjába, a 2010-es Educatio nemzetközi oktatási szakkiállításon elnyerte az Educatio Kht. Oktatás Fejlesztéséért Díjat „felsőoktatási kutatás-fejlesztés, innováció” kategóriában.
Tencz Zsófia Marketing mester szakos hallgató a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Alapképzési diplomáját Kereskedelem és marketing szakon szintén Pécsett szerezte. A tanulmányai alatt részt vett a Tudományos Diákköri Konferencia Kari fordulóján, melyen első helyezést ért el pályamunkájával a Marketing és menedzsment szekcióban. A TDK dolgozatát és a diplomamunkáját is Felsőoktatási marketing témakörében írta, mely területtel a szakmai gyakorlata idején mélyebben is megismerkedett. Szakmai gyakorlatát a MarkCon Kommunikációs Kft.-nél töltötte, ahol a PTE „Nem csak tudást adunk” online beiskolázási játékának munkatársaként dolgozott. Vezetőségi tagja az AEGEE-Pécs diákszervezetnek.
Szontágh Krisztina a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar PhD és Habilitációs Iroda ügyvivő szakértője, az SL-Software Kft.-nél és résztulajdonosként a MoMenTalk Kft.-nél marketing- és humánszervező. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola utolsóéves PhD hallgatójaként kutatási területe a doktori képzésben résztvevők munkaerő-piaci esélyei és annak bővítési lehetőségei a marketing eszközeivel, különös tekintettel a regionális sajátosságokra. Korábban a felsőoktatás területén a kormányzati törekvéseket és lehetőségeket vizsgálta az EU-s törvényi előírásokkal összevetve. A versenyszférában multinacionális cégeknél szerzett marketinges gyakorlatot, főként a pénzügyi szektorban.
Nándori Emese az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Igazgatóságán elemző referens gyakornok a TÁMOP 4.1.3. kiemelt központi diplomás pályakövetési projektben. Kutatási témája a friss diplomások munkaerő-piaci integrációja, a felsőoktatás és a munka világa közötti átmeneti időszak vizsgálata. Korábban részt vett a „Fehér Könyv a magyar gyakorlatorientált felsőoktatás helyzetéről” című kutatásban is, melynek során a bolognai folyamat eredményeként átalakított felsőoktatási képzés gyakorlatorientáltságát, a felsőoktatás és a munkaerőpiac együttműködését vizsgálta.